Les obres de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de Valls seguiran el seu curs

Aquest projecte es va estancar fa més de quatre anys, però les aigües han tornat al seu llit. La Generalitat executarà les obres de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de Valls, a més, amb una important inversió: 4,5 milions d’euros.

Les negociacions van ser fluides entre el Departament d’Agricultura i el Ministeri; l’acord és total i s’escometrà la segona fase de les obres a l’entorn dels torrents de Valls. Sens dubte, una excel·lent notícia per als més de 400 regants de la zona, que assumiran un 10% del cost del projecte.

El principal obstacle es va poder superar. Recordem que l’Estat havia de retirar la catalogació del reg de Valls com d’interès general, però el conveni ha fet que les obres puguin arribar a bon terme. Així ho va anunciar la consellera Teresa Jordà en una reunió amb la Comunitat de Valls, recalcant que aquestes obres eren absolutament necessàries.

En la primera fase es van portar les aigües des dels llits dels torrents fins a la bassa de captació, a més, es va fer l’estació de bombament i la distribució a la xarxa. Ara mancada per construir la bassa pulmó de regulació d’aigua per a garantir la seva disponibilitat durant tot l’any, un sistema de telecontrol del reg i la distribució a les finques. El projecte està contemplat per a abastar 470 hectàrees i, durant la segona fase, es donarà servei a 200 hectàrees.

Finalment, la consellera va destacar que aquesta obra és un clar exemple del compromís del Departament per a modernitzar la xarxa de reg, fins i tot va aprofundir en l’assumpte perquè s’estan desenvolupant regadius ja planificats, com el sector 6 del canal Segarra-Garrigues, el projecte constructiu del regadiu Xerta-Sínia, la millora del canal de Pinyana, etc.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.